Contact Us

The Cancer Centre @ Paragon
290 Orchard Road #17-05/06
Paragon Medical (Lobby F)
Singapore 238859

The Cancer Centre @ Mount Elizabeth Orchard
3 Mount Elizabeth #12-11
Mount Elizabeth Medical Centre
Singapore 228510
(by appointment only)

Opening Hours
Mon – Fri: 8.30am – 6:00pm
Sat: 8.30am – 1:00pm
Sun & PH: Closed

The Cancer Centre @ Mount Elizabeth Novena
38 Irrawaddy Road #07-41
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
Singapore 329563

Opening Hours
Mon – Fri: 8.30am – 5:30pm
Sat: 8.30am – 12:30pm
Sun & PH: Closed

Complete this form to send us your enquiry

    *Solve this question for verification:

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Được thành lập vào năm 2005, Tập đoàn Y tế Singapore (SMG) là một tổ chức chăm sóc sức khỏe với mạng lưới các nhà cung cấp chuyên khoa tư nhân trên bốn trụ cột đã được thiết lập - Thẩm mỹ, Chẩn đoán hình ảnh & Sàng lọc, Ung thư và Sức khỏe Phụ nữ và Trẻ em. Tại Singapore, SMG có hơn 40 phòng khám có vị trí chiến lược ở trung tâm Singapore và các khu trung tâm. Ngoài Singapore, SMG cũng đã có mặt tại Indonesia, Việt Nam và Úc. Tìm hiểu về chính sách bảo mật của chúng tôi tại đây.

    Xem các phòng khám khác: