MEDICAL ONCOLOGIST

Dr Wong Seng Weng

Dr Wong Seng Weng

MBBS (Singapore), MRCP (UK), FAMS (Medical Oncology)
Medical Director & Senior Consultant
Specialist in Medical Oncology

Dr Wong obtained his basic medical degree from the National University of Singapore (NUS) under the Lim Boon Keng and Tan Siak Kew Scholarships and graduated on the Dean’s List. He completed his post-graduate training in Internal Medicine and obtained his Membership of the Royal College of Physicians of the United Kingdom (MRCP UK). Thereafter, he achieved Specialist Accreditation with the Ministry of Health Singapore and was admitted as Fellow of the Academy of Medicine of Singapore (FAMS) and College of Physicians of Singapore.

Dr Wong continued his practice in the National University Hospital (NUH) and was appointed clinical tutor in oncology at NUS. Apart from pursuing his clinical practice, Dr Wong was keenly involved as an investigator in over twenty clinical trials exploring novel methods of cancer treatment . He previously held the posts of Consultant Medical Oncologist and Senior Partner in Raffles Hospital in charge of all oncology services at Raffles Hospital.

Apart from his practice at The Cancer Centre, Dr Wong is currently also a visiting consultant medical oncologist of Mount Elizabeth Hospital, Mount Elizabeth Novena Hospital and Gleneagles Hospital.

Dr Wong is an active member of the American Society of Clinical Oncology (ASCO) as well as the European Society for Medical Oncology (ESMO) and Singapore Society of Oncology.

Dr Wong specialises in the diagnosis and treatment of adult cancers with special interest in breast, lung and gastrointestinal cancers.

The Cancer Centre @ Paragon
290 Orchard Road #17-05/06
Paragon Medical (Lobby F)
Singapore 238859

The Cancer Centre @ Mount Elizabeth Orchard
3 Mount Elizabeth #12-11
Mount Elizabeth Medical Centre
Singapore 228510
(by appointment only)

Opening Hours
Mon – Fri: 8.30am – 6:00pm
Sat: 8.30am – 1:00pm
Sun & PH: Closed

Được thành lập vào năm 2005, Tập đoàn Y tế Singapore (SMG) là một tổ chức chăm sóc sức khỏe với mạng lưới các nhà cung cấp chuyên khoa tư nhân trên bốn trụ cột đã được thiết lập - Thẩm mỹ, Chẩn đoán hình ảnh & Sàng lọc, Ung thư và Sức khỏe Phụ nữ và Trẻ em. Tại Singapore, SMG có hơn 40 phòng khám có vị trí chiến lược ở trung tâm Singapore và các khu trung tâm. Ngoài Singapore, SMG cũng đã có mặt tại Indonesia, Việt Nam và Úc. Tìm hiểu về chính sách bảo mật của chúng tôi tại đây.

Xem các phòng khám khác: