Our Oncologists

Dr Wong Seng Weng

DR WONG SENG WENG

MBBS (Singapore), MRCP (UK), FAMS (Medical Oncology)
Medical Director & Senior Consultant

Dr Wong Seng Weng has special clinical interests in breast, lung and gastrointestinal cancers. He has 23 years of experience in the specialised field of oncology and is a strong advocate of cancer awareness among the general public.

Dr Sue Lo

DR SUE LO

MBChB (UK), MRCP (UK), CCT (Med Onc UK), FRCP (UK)
Senior Consultant

Dr Sue Lo is trained in the management of most solid tumours with a special interest in breast cancer, bowel cancer, and gynaecological cancer.

Được thành lập vào năm 2005, Tập đoàn Y tế Singapore (SMG) là một tổ chức chăm sóc sức khỏe với mạng lưới các nhà cung cấp chuyên khoa tư nhân trên bốn trụ cột đã được thiết lập - Thẩm mỹ, Chẩn đoán hình ảnh & Sàng lọc, Ung thư và Sức khỏe Phụ nữ và Trẻ em. Tại Singapore, SMG có hơn 40 phòng khám có vị trí chiến lược ở trung tâm Singapore và các khu trung tâm. Ngoài Singapore, SMG cũng đã có mặt tại Indonesia, Việt Nam và Úc. Tìm hiểu về chính sách bảo mật của chúng tôi tại đây.

Xem các phòng khám khác: