Cancers We Treat

tcc list of cancers we treat

There are over 100 types of cancer. Types of cancer are typically named for the organs or tissue where the cancer has formed or may describe the type of cancerous cell.

At The Cancer Centre, we treat all adult cancers.

The most common types of cancer worldwide are:

RankCancerNew cases diagnosed in 2012 (1,000s)Percent of all cancers (excl. non-melanoma skin cancer)
1Lung1,82513.0
2Breast1,67711.9
3Colorectal1,3619.7
4Prostate1,1127.9
5Stomach9526.8
6Liver7825.6
7Cervix Uteri5283.7
8Oesophagus (Gullet)4563.2
9Bladder4303.1
10Lymphoma3862.7
11Leukaemia3522.5
12Pancreas3382.4
13Kidney3382.4
14Corpus Uteri (Endometrium)3202.3
15Lip, oral cavity3002.1
16Thyroid2982.1
17Brain, nervous system2561.8
18Ovary2391.7
19Melanoma of skin2321.6
20Gallbladder1781.3
21Larynx (Voice Box)1571.1
22Other1421.0
23Multiple Myeloma1140.8
24Nasopharynx870.6
25Hodgkin’s Lymphoma660.5
26Testis (Testicle Cancer)550.4
27Kaposi Sarcoma440.3

Source: World Health Organization (WHO), International Agency for Research on Cancer, GLOBOCAN

Được thành lập vào năm 2005, Tập đoàn Y tế Singapore (SMG) là một tổ chức chăm sóc sức khỏe với mạng lưới các nhà cung cấp chuyên khoa tư nhân trên bốn trụ cột đã được thiết lập - Thẩm mỹ, Chẩn đoán hình ảnh & Sàng lọc, Ung thư và Sức khỏe Phụ nữ và Trẻ em. Tại Singapore, SMG có hơn 40 phòng khám có vị trí chiến lược ở trung tâm Singapore và các khu trung tâm. Ngoài Singapore, SMG cũng đã có mặt tại Indonesia, Việt Nam và Úc. Tìm hiểu về chính sách bảo mật của chúng tôi tại đây.

Xem các phòng khám khác: