Lung Cancer

What is Lung Cancer?

Lung cancer is one of the most common cancers in Singapore. Lung cancer is the number 2 killer in males and 3rd in females in Singapore. Between 2010 and 2014, there was an average of 1370 people in Singapore diagnosed with lung cancer yearly.

Causes and Risks

The number one risk of getting lung cancer is through smoking and the exposure to second-hand smoke. Being a smoker increases the risk of lung cancer 15 to 25 times.

Age is also a factor, as it tends to rapidly increase in incidences for those over the age of 50, but remains rare in people under the age of 40.

Symptoms

Symptoms of lung cancer or lung damage mimic those of a severe cold. The most common symptoms are coughing and coughing blood, and shortness of breath.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Treatment

Chemotherapy and radiotherapy are used to treat lung cancer.

Được thành lập vào năm 2005, Tập đoàn Y tế Singapore (SMG) là một tổ chức chăm sóc sức khỏe với mạng lưới các nhà cung cấp chuyên khoa tư nhân trên bốn trụ cột đã được thiết lập - Thẩm mỹ, Chẩn đoán hình ảnh & Sàng lọc, Ung thư và Sức khỏe Phụ nữ và Trẻ em. Tại Singapore, SMG có hơn 40 phòng khám có vị trí chiến lược ở trung tâm Singapore và các khu trung tâm. Ngoài Singapore, SMG cũng đã có mặt tại Indonesia, Việt Nam và Úc. Tìm hiểu về chính sách bảo mật của chúng tôi tại đây.

Xem các phòng khám khác: