Biological Therapy & Treatment For Cancer

Biological therapy or Immunotherapy involves the use of living organisms, substances derived from living organisms, or laboratory-produced versions of such substances to treat disease. Bacteria or vaccines are used in some biological therapies, to stimulate the body’s immune system to act against the cancer cells.

These types of biological therapy, which are sometimes referred to collectively as “immunotherapy” or “biological response modifier therapy”, do not target cancer cells directly.

There are other biological therapies, for example, genetic materials or antibodies that can target the cancer cells directly. Patients who suffer from side effects of other cancer treatment can benefit from biological therapies to treat the cancer itself or those side effects.

Được thành lập vào năm 2005, Tập đoàn Y tế Singapore (SMG) là một tổ chức chăm sóc sức khỏe với mạng lưới các nhà cung cấp chuyên khoa tư nhân trên bốn trụ cột đã được thiết lập - Thẩm mỹ, Chẩn đoán hình ảnh & Sàng lọc, Ung thư và Sức khỏe Phụ nữ và Trẻ em. Tại Singapore, SMG có hơn 40 phòng khám có vị trí chiến lược ở trung tâm Singapore và các khu trung tâm. Ngoài Singapore, SMG cũng đã có mặt tại Indonesia, Việt Nam và Úc. Tìm hiểu về chính sách bảo mật của chúng tôi tại đây.

Xem các phòng khám khác: