Chemotherapy Treatment For Cancer

Chemotherapy involves the use of drugs that are toxic to cancer cells. This treatment method remains a mainstay of anti-cancer therapy. Depending on the type of cancer under treatment and choice of chemotherapy drugs, therapy may be administered via intravenous or oral.

While the use of chemotherapy is often associated with side effects, when placed in good hands, used in appropriate combinations and with appropriate medications to counter the negative effects, such side effects can often be minimised. Chemotherapy can be compatible with a good quality of life.

Được thành lập vào năm 2005, Tập đoàn Y tế Singapore (SMG) là một tổ chức chăm sóc sức khỏe với mạng lưới các nhà cung cấp chuyên khoa tư nhân trên bốn trụ cột đã được thiết lập - Thẩm mỹ, Chẩn đoán hình ảnh & Sàng lọc, Ung thư và Sức khỏe Phụ nữ và Trẻ em. Tại Singapore, SMG có hơn 40 phòng khám có vị trí chiến lược ở trung tâm Singapore và các khu trung tâm. Ngoài Singapore, SMG cũng đã có mặt tại Indonesia, Việt Nam và Úc. Tìm hiểu về chính sách bảo mật của chúng tôi tại đây.

Xem các phòng khám khác: