Hormonal Therapy & Treatment For Cancer

Hormonal therapy is a cancer treatment that slows or stops the growth of cancer that uses hormones to grow, such as breast and prostate. Hormones are produced in the endocrine glands, such as the thyroid, pancreas, ovaries in women and testicles in men. Hormones can encourage the growth of some cancer. But, in some cases, they can kill, slow or stop cancer cells from growing.

Hormone therapy usually involves taking medications. In some cases, the gland responsible for hormone production may have to be removed. Hormonal therapy is often accompanied with other cancer treatments, such as chemotherapy and radiation therapy.

Cancers that can be hormone sensitive include:

Được thành lập vào năm 2005, Tập đoàn Y tế Singapore (SMG) là một tổ chức chăm sóc sức khỏe với mạng lưới các nhà cung cấp chuyên khoa tư nhân trên bốn trụ cột đã được thiết lập - Thẩm mỹ, Chẩn đoán hình ảnh & Sàng lọc, Ung thư và Sức khỏe Phụ nữ và Trẻ em. Tại Singapore, SMG có hơn 40 phòng khám có vị trí chiến lược ở trung tâm Singapore và các khu trung tâm. Ngoài Singapore, SMG cũng đã có mặt tại Indonesia, Việt Nam và Úc. Tìm hiểu về chính sách bảo mật của chúng tôi tại đây.

Xem các phòng khám khác: