Targeted Therapy & Treatment For Cancer

Otherwise known as “molecularly targeted drugs”, “molecularly targeted therapies”, or “precision medicines”, targeted cancer therapy uses drugs or other substances to block the growth and spread of cancer by targeting specific molecules that are involved in the growth, progression, and spread of cancer.

A cornerstone of precision medicine, it is a form of medicine that uses information about a person’s genes and proteins to prevent, diagnose, and treat disease.

Targeted therapies act on specific molecular targets that are associated with cancer, and are deliberately chosen or designed to interact with their target.

Most targeted therapies are either small-molecule drugs or monoclonal antibodies.

Được thành lập vào năm 2005, Tập đoàn Y tế Singapore (SMG) là một tổ chức chăm sóc sức khỏe với mạng lưới các nhà cung cấp chuyên khoa tư nhân trên bốn trụ cột đã được thiết lập - Thẩm mỹ, Chẩn đoán hình ảnh & Sàng lọc, Ung thư và Sức khỏe Phụ nữ và Trẻ em. Tại Singapore, SMG có hơn 40 phòng khám có vị trí chiến lược ở trung tâm Singapore và các khu trung tâm. Ngoài Singapore, SMG cũng đã có mặt tại Indonesia, Việt Nam và Úc. Tìm hiểu về chính sách bảo mật của chúng tôi tại đây.

Xem các phòng khám khác: