Lymphoma

What is Lymphoma

Lymphoma is the 5th most common male cancer and 6th most common cancer for a female in Singapore.

Causes and Risks

Lymphoma has been closely associated with abnormally decreased immune systems that may be present from birth or associated with viruses such as the AIDS virus.

It is one of the most common cancers seen in children and young adults as well. It affects more men than women. Most adult patients develop lymphoma after the age of 50.

Symptoms

The cancer commonly starts with a painless lump or swelling in the neck, armpits, or groin area that increases in size. Fever, drenching sweats or unexplainable weight loss may also be symptoms of lymphoma.

Diagnosis

Lymphoma is diagnosed with a biopsy.

Treatment

The cancer is treated with chemotherapy and targeted therapy.

Được thành lập vào năm 2005, Tập đoàn Y tế Singapore (SMG) là một tổ chức chăm sóc sức khỏe với mạng lưới các nhà cung cấp chuyên khoa tư nhân trên bốn trụ cột đã được thiết lập - Thẩm mỹ, Chẩn đoán hình ảnh & Sàng lọc, Ung thư và Sức khỏe Phụ nữ và Trẻ em. Tại Singapore, SMG có hơn 40 phòng khám có vị trí chiến lược ở trung tâm Singapore và các khu trung tâm. Ngoài Singapore, SMG cũng đã có mặt tại Indonesia, Việt Nam và Úc. Tìm hiểu về chính sách bảo mật của chúng tôi tại đây.

Xem các phòng khám khác: